Evankeliumikirja

Evankeliumikirjassa on ainakin evankeliumiteksti niille sunnuntaille ja pyhäpäiville, joiden evankeliumitekstiä ei ole käännetty Luukkaan tai Johanneksen evankeliumeissa.

Evankeliumikirja

Glossit eli viittomien ohjeet

Evankeliumikirja viitottuna

Suomen ev.lut.kirkko Palvelun ylläpidosta vastaa Kirkon jumalanpalvelus
ja yhteiskunta -yksikkö Kirkkohallituksessa.

Yhteystiedot | Tietoa palvelusta