Jordfästning

Vid en jordfästning följer församlingen den döda på dess sista resa.
Man läser ur Bibeln och ber för den döda och dess anhöriga.

Jordfästningsformulär

Glosser, teckenföljd på svenska

Jordfästningsformulär på teckenspråk

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
vid Kyrkostyrelsen upprätthåller och ansvarar
för webbtjänsten.

Kontaktinformation | Information om tjänsten