Herran siunaus

Siunaus on Jumalan läsnäoloa ja huolenpitoa tässä maailmassa.

Herran siunaus

Glossit eli viittomien ohjeet

Herran siunaus viitottuna

Suomen ev.lut. kirkko Palvelun ylläpidosta vastaa Kirkon jumalanpalvelus
ja yhteiskunta -yksikkö Kirkkohallituksessa.

Yhteystiedot | Tietoa palvelusta