Information om tjänsten

Kyrkans teckenspråkssidor har publicerats våren 2012. Målet med sidorna är att ge information om kyrkans verksamhet och grunderna i den kristna tron på teckenspråk. Sidorna är i första hand avsedda för församlingsmedlemmar, men kan också användas av kyrkans anställda, teckenspråkstolkar eller andra som använder teckenspråk.

Teckenspråkssidorna och de videor som finns på sidorna kan länkas utan särskilt tillstånd. Teckenspråkiga videor kan också läggas ut på en egen webbtjänst eller delas i sociala medier.

Kyrkans centralfond har upphovsrätten till videorna.

Kyrkostyrelsens enhet för gudstjänst och samhälle ansvarar för teckenspråkssidorna.

Integritetsskydd och användningen av cookies

Användningen av cookies på denna webbplats sker så att användarens integritetsskydd inte kränks.

Cookies används bland annat i mätnings- och forskningssyfte, för att klargöra hur tjänsten används och i vilken utsträckning. Identifikationen med hjälp av cookies gör dock inte att man kan, eller strävar efter att, kombinera cookie-identifikationsuppgifterna med användarens person- eller kontaktuppgifter och ger inte heller möjlighet att granska eller kopiera uppgifter som finns lagrade på användarens dator, t.ex. på hårdskivan. Användarna kan, om de vill, förbjuda mottagandet av cookies i sina webbläsare.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
vid Kyrkostyrelsen upprätthåller och ansvarar
för webbtjänsten.

Kontaktinformation