Dopet

Dopet är kyrkans heliga förrättning, ett sakrament. Dop- och missionsbefallningen står som grund för dopet. I dopet blir barnet medlem i församlingen och kyrkan.

Dopformulär

Glosser, teckenföljd på svenska

Dopformulär på teckenspråk

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
vid Kyrkostyrelsen upprätthåller och ansvarar
för webbtjänsten.

Kontaktinformation | Information om tjänsten