Mässan

Veckomässan är översatt till finlandssvenskt teckenspråk.

Gudstjänstformulär

Glosser, teckenföljd på svenska

Gudstjänstformulär på teckenspråk

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
vid Kyrkostyrelsen upprätthåller och ansvarar
för webbtjänsten.

Kontaktinformation | Information om tjänsten