Teckenspråk

    

På dessa sidor hittar du information om kyrkans verksamhet på teckenspråk. Du hittar formulär på veckomässan och förrättningar på teckenspråk.

Kyrkliga förrättningar är dop, konfirmation, vigsel till äktenskap och jordfästning. Förrättningarna anknyter till viktiga faser i livet. De är betydelsefulla händelser för familjen och släkten. Formulären för jordfästning och dop är översatta till finlandssvenskt teckenspråk.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
vid Kyrkostyrelsen upprätthåller och ansvarar
för webbtjänsten.

Kontaktinformation | Information om tjänsten