Tietoa palvelusta

Kirkon viittomakieliset sivut on julkaistu keväällä 2012. Sivuston tavoitteena on antaa tietoa kirkon toiminnasta ja kristinuskon perusteista viittomakielellä. Sivut on tarkoitettu ensisijaisesti seurakuntalaisille, mutta niitä voivat hyödyntää myös kirkon työntekijät ja viittomakielen tulkit tai muut viittomakieltä käyttävät.

Viittomakielisiä sivuja ja niillä olevia videoita voi linkittää lupaa kysymättä. Viittomakielisiä videoita voi myös upottaa omaan verkkopalveluun tai jakaa sosiaalisessa mediassa.

Videoiden tekijänoikeudet ovat Kirkon keskusrahastolla.

Viittomakielisistä sivuista vastaa Kirkkohallituksen Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikkö.

Yksityisyydensuoja ja evästeiden käyttö

Tällä sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyyden suojaa ei loukata.

Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin palvelun käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Evästetunnistuksessa ei kuitenkaan voida eikä pyritä yhdistämään evästetunnistetietoja sivuston käyttäjän mihinkään henkilö- tai yhteystietoihin eivätkä evästeet mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista. Evästeiden vastaanotto voidaan haluttaessa kieltää käyttäjän selaimesta.

Suomen ev.lut. kirkko Palvelun ylläpidosta vastaa Kirkon jumalanpalvelus
ja yhteiskunta -yksikkö Kirkkohallituksessa.

Yhteystiedot