Tutustu uuteen kirkko ja viittomakieliset -sivustoon ja anna palautetta!

Näillä sivuilla kerrotaan viittovan seurakunnan toiminnasta. Viittomakieliset käännökset sekä kuurojenpappien ja –diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Suomen ev.lut. kirkko Palvelun ylläpidosta vastaa Kirkon jumalanpalvelus
ja yhteiskunta -yksikkö Kirkkohallituksessa.

Yhteystiedot | Tietoa palvelusta