Pyhät toimitukset

Kirkollisiin toimituksiin kuuluvat kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Nämä liittyvät elämän tärkeisiin vaiheisiin. Ne ovat merkittäviä tapahtumia sekä ihmisen että hänen perheensä ja muiden läheisten elämässä.