Teckenlista

På den här sidan finns en teckenlista på bla. helger och kyrkliga yrken på finlandssvenskt teckenspråk.