Dop

Dopet är kyrkans heliga förrättning, ett sakrament. Dop- och missionsbefallningen står som grund för dopet. I dopet blir barnet medlem i församlingen och kyrkan.

Dopformulär

Glosser, teckenföljd på svenska

Dopformulär på teckenspråk