Dövas församlingsblads 40-årsjubileum

Dövas församlingsblad 40-år

Brita Edlund berättar om hur Dövas församlingsblad kom till år 1980 samt om Eino Savisaaris sjukdom och död.
Videon är filmad på Dövas församlingsblads 40-årsjubileum 6.9.2021 i Borgå.
Brita tecknar och talar samtidigt. Videon är textad. Längd: 19 min.