Evankeliumikirja

Evankeliumikirjassa on ainakin evankeliumiteksti niille sunnuntaille ja pyhäpäiville, joiden evankeliumitekstiä ei ole käännetty Luukkaan tai Johanneksen evankeliumeissa.

Evankeliumikirja

Glossit eli viittomien ohjeet

Evankeliumikirja viitottuna