Viittomalista

Viittomalistassa on sekä henkilö- ja paikanviittomat että keskeiset
hengelliset käsitteet selityksineen.